Menu

Twitter feed Omroep P&M

Begroting 2018: Lasten inwoners blijven beperkt

12 oktober 2017

De lasten van de inwoners van Peel en Maas blijven beperkt. De OZB wordt minder verhoogd dan aanvankelijk gedacht en ook de toeristenbelasting hoeft niet te worden verhoogd. Dat blijkt uit de begroting van de gemeente Peel en Maas, die donderdag is gepresenteerd.

Wethouder Paul Sanders is verheugd. Na een aantal jaren van bezuinigen, vertoont de begroting een positief saldo. De lastendruk stijgt met 0,86%. ‘Dat is onder het gemiddelde en in vergelijking met andere gemeenten erg laag’, zo laat de wethouder weten.

Dat betekent voor 2018 dat er geïnvesteerd wordt in de herinrichting en reconstructie van wegen en trottoirs in Panningen-Zuid, de Meijelseweg in Beringe en de Heibloemseweg in Panningen. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor het onderhoud van de gymzaal in Panningen bij het Thyas complex, de sportzaal in Kessel en de accommodatie van VV Kessel.

Daarnaast houdt de gemeente rekening met toekomstige investeringen. Daaronder valt de onderwijshuisvestiging van de scholen in Meijel, Koningslust en Helden, het verduurzamen van de gemeenschapshuizen en het versterken van de waterrecreatie in Kessel.


Copyright © 2018 - Omroep P&M | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)