Menu

Twitter feed Omroep P&M

Debatten met en over jongeren

11 maart 2018

Na drie weken met ervaren politici, was het zondag tijd voor het jeugdig geluid. Van alle partijen schoven jongeren aan bij presentator Pascal Meyer.

AndersNu heeft echter geen jongere op de lijst staan en werd vertegenwoordigd door de 64-jarige Peter Craenmehr. Zij debatteerden met elkaar over de woningmarkt en de aantrekkingskracht van de gemeente op jongeren. De ochtend werd muzikaal omlijst door zanger Ron Ottenheym die begeleid werd door gitarist Casper Schellekens.

Het debatgedeelte begon met vragen van jongeren uit Peel en Maas. Lars Hanssen (Lijst Ton Hanssen) kreeg de vraag wat hij voor jongeren kan betekenen. De 29-jarige Heldenaar vindt het belangrijk dat er genoeg faciliteiten voor jongeren zijn. Melad Kohistani (PvdA/GroenLinks) greep de mogelijkheid aan om zijn idee voor een jeugdraad met een jeugdburgemeester op basisscholen en voor te stellen om zo jongeren vroegtijdig te betrekken bij de lokale politiek. Sanne Hermkens (Lokaal Peel en Maas) werd de vraag gesteld wat ze gaan doen op het gebied van uitgaansgelegenheden voor jongeren. Ze antwoordde dat het voor horecaondernemers aantrekkelijk moet worden gemaakt een horecagelegenheid te starten in de gemeente.

Wat betreft de aanpak van hangjongeren pleit Teun Heldens (VVD) voor cameratoezicht. Het is volgens hem belangrijk dat het probleem zichtbaar wordt gemaakt. Ook moet de dialoog aangegaan worden met de jongeren, maar als er excessen plaatsvinden moet er ingegrepen worden, aldus de Meijelnaar.

Roger Gielen (CDA) wil jongeren betrekken bij verenigingen door leeftijdsgenoten te laten vragen of ze bijvoorbeeld in het bestuur van een vereniging plaats willen nemen.

Het eerste debat ging over de vraag:“Waarin moet de gemeente investeren om te zorgen dat Peel en Maas aantrekkelijker wordt voor jongeren?” Peter Craenmehr (AndersNu) geeft aan dat er werk moet zijn voor jongeren en dat er gedegen opleidingen moeten zijn voor vakwerk. Wat betreft hoger opgeleide jongeren vertelt hij dat het lastig is om dergelijke bedrijven naar Peel en Maas te krijgen. Teun Heldens (VVD) wil vooral dat technisch vaardige jongeren goed opgeleid worden zodat zij kunnen werken in de gemeente.

Roger Gielen (CDA) pleit voor de juiste faciliteiten. Er moeten voldoende woningen zijn voor jongeren, zodat ze zich hier vestigen. Heldens is het met hem eens en voegt toe dat er op sommige plekken minder gebouwd kan worden in kernen. Craenmehr (AndersNu) zegt dat er verkeerde afspraken gemaakt worden en wil in gesprek over wat jongeren zelf nodig hebben.

Sanne Hermkens (Lokaal Peel en Maas) vindt dat het niet alleen over wonen moet gaan, maar ook over een levendig verenigingsleven en andere factoren die het aantrekkelijk maken voor jongeren om zich hier te vestigen. Kohistani (PvdA/GroenLinks) wil vooral goedkope woningen, gezien het beperkte budget van jongeren. Hanssen is voorstander van duurzame woon-units, waarin jongeren bijvoorbeeld tien jaar kunnen wonen. Daarna kunnen die units weer ergens anders geplaatst worden.

De tweede stelling was: ”De gemeente moet een terugwoongarantie instellen om jongeren na hun studie terug te laten komen naar Peel en Maas.” Melad Kohistani wil graag weten wat het CDA bedoelt met die garantie, hij wil namelijk wel gelijke behandeling. Roger Gielen zegt dat jongeren niet voorgetrokken worden, maar dat er een gunstige omgeving geboden moet worden. Sanne Hermkens vindt dat er iets gedaan moet worden aan leegstaande panden, dat jongeren daarin bijvoorbeeld een paar kamers kunnen huren zoals nu gebeurt in het oude schoolgebouw aan het Dr. Poelsplein in Panningen.

Dat mensen die in Peel en Maas geboren zijn voorrang moeten krijgen ten opzichte van mensen die van buitenaf komen, vindt Kohistani absoluut geen goed idee. Hanssen benadrukt dat we het in de gemeente best goed voor elkaar hebben en dat jongeren het fijn vinden om hier te wonen. Er is bijvoorbeeld een rijk verenigingsleven, voldoende faciliteiten en de gemeente is mooi ingericht. Jongeren willen volgens hem best reizen naar een stad als Eindhoven voor hun werk als ze een fijne basis als Peel en Maas hebben waarin ze hun vrije tijd kunnen besteden.

Nancy Dielissen deed veldwerk voor de omroep en hoorde het geluid dat er vooral gefaciliteerd moet worden. In verschillende sectoren willen ze samen kennis delen en daardoor tot oplossingen komen. Hermkens denkt dat er naar de jongeren in de politiek geluisterd moet worden in plaats van bezig te zijn met oude plannen. Teun Heldens is voor gelijke kansen op de woningmarkt, Peter Craenmehr vindt het belangrijk dat het gesprek aangegaan moet worden en dat de gemeente daarin het initiatief moet nemen en Roger Gielen zegt dat er niet ver genoeg wordt gegaan, er moet volgens hem het juiste signaal gegeven worden:”Niet ‘er mag niet gebouwd worden’ maar ‘we mogen bouwen’.”


Foto's: Naomi Leela


Copyright © 2018 - Omroep P&M | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)