Menu

Twitter feed Omroep P&M

Groen licht voor gemeenschapshuis Panningen

4 augustus 2017

Het gemeenschapshuis in Panningen heeft voldoende middelen bij elkaar gebracht om met de realisering te starten. Wethouder Roland van Kessel heeft deze week het college en de raad van Peel en Maas ingelicht dat er een sluitende begroting ligt, zo laat het bestuur van het gemeenschapshuis weten.

De gemeenteraad van Peel en Maas stemde in december in met het verstrekken van een financiering van 850.000 euro, op voorwaarde dat de stichting zelf ging zorgen voor de cofinanciering. Ook de provincie heeft een subsidie verstrekt van €. 75.000,-.

De subsidie is ons toegekend omdat wij het huidige activiteitencentrum van Welzijnsstichting de Vorkmeer omvormen tot een gemeenschapshuis. En verder ook omdat voortbouwen op de fundamenten van het activiteitencentrum en de doelgroepen daarvan. Te weten; o.a. burgers in een kwetsbare positie zoals mensen met een psychiatrische aandoening, mensen met een verstandelijke beperking en ouderen, bijvoorbeeld in een eenzame positie.

Peter Janssen, voorzitter van de stichting Gemeenschapshuis in Kepèl, zegt ‘ontzettend blij’ te zijn. ‘Waar velen ons kansloos achtten, hebben we aangetoond dat er een behoefte is voor een gemeenschapshuis in Panningen.’ De stichting kan nu voorbereidingen treffen om na de bouwvak te starten met de werkzaamheden.

‘Dit is de opstap voor verdere gemeenschapsontwikkeling in Panningen’, zegt Janssen. ‘We zijn uniek in het beheer en eigenaarschap van het pand, dat door de deelnemende partijen voor een groot deel zelf wordt ingevuld.’ Ook gaat de stichting de komende tijd de inwoners van Panningen betrekken bij het initiatief door vrijwilligers te zoeken om mee te helpen bij de verbouwing. ‘Waar de focus lag bij de gebruikers, gaan we ons nu richten bij de realisatie, zodat iedereen zich straks nog meer thuis in Panningen gaat voelen’, zo laat Janssen aan Omroep P&M weten.


Copyright © 2018 - Omroep P&M | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)