Menu

Twitter feed Omroep P&M

Maasbree beslist over invulling Kennedyplein

9 januari 2018

De inwoners van Maasbree mogen kiezen of ze het huidige Kennedyplein, dat nu als parkeerplaats dient, willen houden of dat ze voor een alternatief gaan met meer groen en leefbaarheid.

In 2016 is het plein in het centrum van het dorp vernieuwd, sindsdien heeft het Dorpsoverleg Maasbree vele reacties ontvangen over de uitstraling van het plein. De vele geparkeerde auto’s en het ontbreken van groen op het plein is voor veel inwoners een doorn in het oog. Daarom heeft het Dorpsoverleg besloten met de direct betrokkenen de invulling van het plein nog eens te herzien.

Alternatieve invulling
De belangrijkste uitgangspunten voor het alternatieve plein zijn: Beleving, Multifunctionaliteit, Spelen en Groen.
Bij dit alternatieve plan wordt het plein ingericht met (mobiele) bakken met groen en centraal twee (mobiele) ziteilanden met groen. De speelplaats (op het lage deel van het plein) en het terras van Bruiz worden met elkaar in verbinding gebracht door twee waterpompen waar de kinderen zelf water kunnen pompen. Door de mobiele bakken wordt er een autovrije zone aan de zijde van het Hoës van Bree en Bruiz gecreëerd. Aan de zijde van de Kennedyflat komt een blauwe zone met 14 parkeervakken. Aan de kerkzijde van het Kennedyplein blijft ruimte voor de weekmarkt. Op de Dorpstraat zijn in de schetsen eveneens bloembakken gesitueerd. Deze hebben een snelheid-beperkende functie en zorgen eveneens voor extra groen in de straat.
De gehele inrichting is demontabel, zodat tijdens kermis en Ossefeesten (of mogelijke andere grote evenementen) het gehele plein snel en makkelijk leeggeruimd kan worden. Parkeren wordt middels borden doorgeleid naar de parkeerplaatsen aan de Piet Petersstraat, bij het nieuwe gezondheidscentrum (Trefcentrum) of tussen beide basisscholen.

Het is aan de inwoners van Maasbree om te kiezen tussen het huidige plein als parkeerplaats of de alternatieve invulling met onder andere meer groen. Stemmen kan via de Facebookpagina van het Dorpsoverleg en middels stemformulieren in de DorpsDagVoorziening in de MFA in Maasbree. Er kan gestemd worden tot 20 januari.

In de tussentijd doet het Dorpsoverleg een oproep aan alle verkeersdeelnemers om zich aan de verkeersregels te houden. Door het wegvallen van het zebrapad en het optisch breder worden van de Dorpstraat ontstaan er soms, vooral op drukke momenten, verwarrende situaties. Op het plein hebben voetgangers voorrang op fietsers en auto´s. Parkeren is enkel bedoeld in de daarvoor bestemde vakken en de maximale snelheid is 30 km per uur. 


Copyright © 2018 - Omroep P&M | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)