Menu

Twitter feed Omroep P&M

Provincie ziet kansen in regeerakkoord

10 oktober 2017

De Provincie Limburg is blij dat de nieuwe regering in het regeerakkoord met de titel 'Vertrouwen in de toekomst' uitspreekt om grensbarrières weg te werken. 

Limburg ziet volop kansen om samen te werken en spreekt uit met een Limburgs Aanbod te komen om op tal van fronten nadere afspraken te maken met het nieuwe kabinet. Met een fonds ter hoogte van 900 miljoen euro voor regionale projecten alsmede meer geld voor infrastructuur ziet de provincie kansen om er vanuit haar zijde een goed Limburgs aanbod tegen aan te leggen en eventueel te co-financieren. Als zorgpunt noemt de provincie de verhoging van het lage btw-tarief. Daarvoor is het uitvoeren van een grenseffecten-toets noodzakelijk. Dit om het ondernemerschap in de grensregio niet te schaden. Ook op sociaal front zijn er aanknopingspunten, Limburg sluit graag aan bij de ambities van een nationaal klimaat- en energie-akkoord.

Het Limburgs Aanbod richting Den Haag is gebaseerd op ideeën uit de praktijk. Daarbij is de Provincie in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren. Op de volgende terreinen gaat Limburg graag met Rutte III aan de slag:

  1. arbeidsmarkt, onderwijs en sociale agenda,
  2. kennisinfrastructuur en topsectorenbeleid,
  3. energietransitie in combinatie met circulaire economie en landbouwinnovatie
  4. slimme mobiliteit,
  5. samenhang tussen steden en regio’s.

    Foto: ANP


Copyright © 2018 - Omroep P&M | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)