Menu

Twitter feed Omroep P&M

´Onvoldoende personeel in zorg tijdens vakantie´

4 juni 2019

In de komende zomerperiode leidt de zorgvraag tot extra knelpunten in de bezetting. Dat melden De Zorggroep, Proteion en Land van Horne. De zorginstellingen doen er alles aan om de tekorten op te vangen en terug te dringen, maar vragen ook begrip voor de situatie aan cliënten, familie en mantelzorgers.

Op basis van cijfers van het Centraal Plan Bureau zien ze de werkende populatie in Noord- en Midden-Limburg met 23% dalen in 2040 en zien we bij gelijkblijvende zorgbehoefte een stijging van 65% van mensen die zorg nodig hebben. In de regio Noord- en Midden-Limburg is de huidige vergrijzing al groter dan in de rest van het land waardoor De Zorggroep, Proteion en Land van Horne gedwongen zijn eerder en meer te reageren dan elders in den lande.

“Er zullen fundamentele keuzes nodig zijn over hoe we de zorg voor ouderen gaan inrichten,” vertelt bestuursvoorzitter Marc van Ooijen van De Zorggroep. “Voor nu geldt op sommige plekken al een opnamestop of wordt zorg tijdelijk afgebouwd door bijvoorbeeld in de wijkverpleging alleen medisch noodzakelijke handelingen te verrichten of door afdelingen van verpleeghuizen samen te voegen.”

Wat dit voor cliënten gaat betekenen, zal met iedereen individueel worden besproken.

Om de problemen structureel terug te dringen zetten de zorginstellingen in op verdere samenwerking tussen de medewerkers van de verpleeg- en verzorgingshuizen en de wijkverpleging. Daarnaast wordt ingezet op innovatie en arbeidsbesparende technologie.