Menu

Twitter feed Omroep P&M

'Meer onderzoek nodig naar verkabelen hoogspanningskabels'

16 juli 2020

Een definitieve haalbaarheidsstudie voor het verkabelen van de hoogspanningskabels in Kessel en Kessel-Eik is op 15 april 2020 aangeboden aan de gemeente. In september wordt dit onderzoek aan de raad overhandigd. Het college zal de raad een standpunt voorleggen over het vervolgonderzoek en om te komen tot een basisontwerp.

In de studie wordt gesteld dat een vervolgonderzoek noodzakelijk is om de kosten en technische haalbaarheid van het gewenste verkabelingstracé te concretiseren. Daarnaast zal volgens het college een politiek debat moeten worden gevoerd over de noodzaak en wenselijkheid van de verkabeling.

Het CDA stelde vragen aan het college of het haalbaarheidsonderzoek zou zijn afgerond. Het college vroeg vorig jaar om dit onderzoek na herhaaldelijke vragen en druk vanuit de CDA-fractie. In een reactie laat CDA-raadslid Roel Boots weten: “We kijken uit naar de rapportage van het onderzoek, de reacties van inwoners van de twee dorpen, het advies van het college en gaan daarna graag in gesprek met de raad en het college.”