Menu

Twitter feed Omroep P&M

- Reuver


Filteren op datum:
        

Mr. Frank Visser: 'Help Gerrit Hillen met eigen internetstation'

Gepubliceerd op: 22-10-2021 09:21

Mr. Frank Visser is jukebox-dj Gerrit Hillen uit Reuver te hulp geschoten, zodat hij zijn programma Jukebox time kan blijven uitzenden. Hij roept technisch onderlegde mensen op om voor Hillen een laagdrempelig internetradiostation op te zetten.
Lees verder

Begroting Beesel: hogere woonlasten inwoners

Gepubliceerd op: 20-10-2021 14:43

De woonlasten voor inwoners van Beesel, Offenbeek en Reuver stijgen volgend jaar iets. "Willen we het voorzieningenniveau zo houden, dan kunnen we niet ontkomen aan belastingverhoging."

Dat zegt burgemeester Bob Vorstermans over de verhoging van de woonlasten in de begroting voor 2022.

Passen bij aanbod
Het gaat om een lichte maandelijkse stijging van een kleine 9 euro per huishouden. Dat komt neer op 104,10 euro per jaar. "We zijn er als college over eens dat de goedkoopste gemeente zijn geen doel op zich is. Het moet passen bij het aanbod dat je hebt voor je inwoners", geeft de burgemeester aan.

Portemonnee trekken
Aangezien de reserves nu hard zijn teruggelopen en de kosten blijven stijgen, moeten de inwoners nu iets meer de portemonnee gaan trekken. Vooral voor afvalstoffenheffing moet meer worden betaald: van 109 euro dit jaar naar 151 euro in 2022. De OZB stijgt met 38,10 euro. De rioolheffing gaat 24 euro omhoog.

Te risicovol
Beesel kan extra inkomsten uit het gemeentefonds verwachten. Daarnaast denkt de gemeente meer leges te ontvangen van grotere bouwprojecten, namelijk 200.000 euro in 2022 en 100.000 in 2023. Dat neemt niet weg dat de gemeente maatregelen moet nemen om financieel de zaken op orde te stellen. De koers die de afgelopen is gevaren, noemt het college nu 'te risicovol'. "Door tegenvallers begin dit jaar zagen, liepen we financieel snel achter de feiten aan en zagen we tekorten. Dat willen we nu voorkomen."

Extra sparen
Dit jaar moesten de teugels al flink worden aangetrokken, omdat de kosten van de jeugdzorg de pan uitrezen. Een herstelplan werd opgesteld om in te grijpen. Om te zorgen dat de niet meer voor onaangename financiële verrassingen komt te staan, moeten de maatregelen voor 2022 ervoor zorgen dat de reservekas wordt aangevuld. "In deze begroting zijn buffers ingebouwd en gaan we extra sparen."

Zero based budgetmethode
Daar moet de zogeheten zero based budgetmethode aan bij gaan dragen. "Daarmee gaan we enerzijds kijken wat onze wettelijke taken zijn en anderzijds wat we voor gemeente willen zijn en wat het kost om iets extra's aan de burger te bieden", legt de burgervader uit. "We gaan kritisch kijken waar de uitgaves zitten en kijken hoe we het anders, slimmer en beter kunnen doen."

Potjes terugdringen
Dat traject kost de gemeente eerst 300.000 euro, maar zou uiteindelijk geld moeten opleveren. "In de loop der jaren is een stapeling van regelingen en subsidies ontstaan. We willen de verschillende potjes waar allerlei instellingen, verenigingen en bedrijven een claim op kunnen leggen kijken waar die voor bedoeld zijn en terugdringen. Het is nu ondoorzichtig."

Verandering spannend
Dat zou kunnen betekenen dat verenigingen of organisaties geen aanspraak meer kunnen maken op een subsidie of regeling zoals eerder wel het geval was. "Een verandering is altijd even spannend. Maar ik denk dat er veel kansen in zitten en dat ze die ook gaan zien." Uiteindelijk gaat het college van B&W ervanuit dat de maatregelen 3,5 ton per jaar opleveren. Dat geld wordt dan in de reservekas gestopt.

"Ik denk dat dit een solide begroting is waar we als Beesel mee vooruit kunnen."
Lees verder

Ingeleverde wapens Beesel: van kruisboog tot knalpatronen

Gepubliceerd op: 20-10-2021 11:26

De landelijke inleveractie heeft een grote opbrengst opgeleverd door mensen uit de gemeenten Beesel en Venlo die hun steekwapen hebben ingeleverd. Zo zaten er 49 steekwapens, 26 overige wapens en 1 doosje knalpatronen in de inleverton.
Lees verder

Beesel en Peel en Maas pakken veiligheid buitengebied aan

Gepubliceerd op: 19-10-2021 19:34

De gemeenten Beesel en Peel en Maas gaan de veiligheid van het buitengebied vergroten door met meerdere partijen te gaan samenwerken.
Lees verder

Werkzaamheden centrum Reuver gestart

Gepubliceerd op: 19-10-2021 17:13

De eerste werkzaamheden voor de verbetering van het centrum van Reuver zijn begonnen.

Wethouder Marcel Roelofs gaf maandagmiddag symbolisch het startsein met een shovel.

Shared space
Het Raadhuisplein wordt aangepakt door te zorgen voor meer groen, plek voor terrassen en beleving. Ook worden het plein en een gedeelte van de Rijksweg en Pastoor Vranckenlaan een zogenoemd shared space. Dat houdt in dat auto's, fietsers en voetgangers samen gebruikmaken van dezelfde ruimte. Zo zijn er geen verkeersborden, verkeerslichten of stoepranden.

Voor verwarring
"Het gaat ongetwijfeld voor verwarring zorgen, want bij iedere verandering denken mensen: wat gebeurt hier", reageert wethouder Marcel Roelofs. De gemeente zorgt ervoor dat er in de nieuwe situatie mensen zijn die verkeersdeelnemers attenderen op de verandering en de de weg wijzen.

Parkeerplekken weg
Verder verdwijnen de meeste parkeerplekken op het plein. Wel komen er nieuwe parkeervakken voor in de plaats op de Rijksweg en Pastoor Vranckenlaan. "Het moet een plein zijn dat we veel breder kunnen gebruiken en veel meer groen en uitstraling moet hebben."

Het nieuwe dorpscentrum moet in mei volgend jaar klaar zijn.
Lees verder

Meer - Reuver