Panningen, Netherlands

30 Jaar Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers bestaat 30 jaar en geeft ter gelegenheid hiervan een jubileumconcert op zondag 9 oktober in De Doolhof in Tegelen. Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur.

9 oktober 2022

Aanvang: 15:00

Einde: 17:00

Entreekaartjes zijn verkrijgbaar bij Brasserie Rach, Kerkstraat 50 in Tegelen. Tel. 077-373 02 73. KBO-leden krijgen korting.

Het ROLJ voert in de Doolhof (met een geweldige akoestiek) een ruim twee uur durend jubileumconcert uit.

Het orkest wordt sinds 2004 muzikaal geleid door de in Limburg en ver daarbuiten bekendstaande chef-dirigent, jurylid Jos Stoffels. Het korps wordt nu gevormd door 54 vroegere dienstplichtige of professionele militairen/muzikanten.

Foto: website Limburgse Jagers

Geschiedenis FKLJ (FanfareKorps Limburgse Jagers)
Het FKLJ kwam op initiatief van kolonel Antoni tot stand in 1951 in Roermond maar werd al heel snel overgeplaatst naar de Frederik Hendrikkazerne in Blerick/Venlo. Het werd iedere lichting (18mnd.) opnieuw samengesteld uit muzikanten van de beste muziekkorpsen van Limburg. Het stond, tot zijn pensioen, onder leiding van Kapelmeester Gerlag. Hij werd in 1958 opgevolgd door Anne Posthumus (de latere kapelmeester van de Koninklijke Militaire Kapel).

Door bezuinigingen van Defensie werden in 1967 de dienstplichtige regimentskorpsen opgeheven. 

In de kazerne Seedorf in Zeven (Dld) werd door Toon Mikuska in 1972 onder zijn leiding weer begonnen met het maken van muziek. Door Kapelmeester Alwin-liew-On groeide het korps weer uit tot een echt militair muziekkorps dat niet alleen in Noord-Duitsland maar ook in de omringende landen grote faam vergaarde. 

Deze Alwin-liew-On stuurde in 1990 en 1991 aan op een reünie-orkest en onder zijn leiding kwam dat er in 1992.