Menu

Twitter feed Omroep P&M

Baarlo denkt na over herbestemming kerk

13 juni 2019

Een werkgroep in Baarlo is sinds eind 2018 bezig om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een herbestemming of medegebruik van het kerkgebouw. Uitgangspunt daarbij is dat het kerkgebouw behouden moet blijven voor erediensten, maar daarnaast lijken er binnen dit centraal gelegen gebouw veel meer mogelijkheden te zijn voor andere dorpsactiviteiten.

 


Omdat er elders in de regio tal van voorbeelden zijn waar gemeenschappen bezig zijn (geweest) met hetzelfde vraagstuk, heeft de werkgroep zich laten informeren. 

Mede vanuit die ervaringen vraagt de werkgroep zich nu ook af of er binnen Baarlo eerst een behoefte-onderzoek gedaan moet worden voor de accommodatieruimte. Het idee is om hier samen met vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties over in gesprek te gaan. De werkgroep vraagt inwoners om mee te denken en te werken aan dit proces en vraagt inwoners zich te melden bij kerkgebouw@baarlo.nl.