Menu

Twitter feed Omroep P&M

Beesel en Peel en Maas pakken veiligheid buitengebied aan

19 oktober 2021

De gemeenten Beesel en Peel en Maas gaan de veiligheid van het buitengebied vergroten door met meerdere partijen te gaan samenwerken.

Daarvoor hebben burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van Peel en Maas en burgemeester Bob Vostermans van Beesel met zes andere burgemeesters een intentieverklaring getekend.

Kar trekken
De bedoeling is dat de gemeenten gaan samenwerken met inwoners, de politie, Provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Stichting Limburgs Landschap. De partijen gaan gezamenlijk de kar trekken om criminaliteit in de buitengebieden terug te dringen. Het project wordt begeleid door Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Sneller aan het licht
De gemeente Gennep is al bekend met deze aanpak. Het dorp Heijen heeft in 2019 het Keurmerk Veilig Buitengebied certificaat behaald. Daarna ging de gemeente ook in de andere dorpen in het buitengebied aan de slag. "We zien dat de samenwerking tussen inwoners, (agrarische) ondernemers en publieke partijen in het buitengebied goed werkt", zegt Pieter Lucassen, voorzitter van het regiobestuur Noord-Limburg van de LLTB. "Door alle ogen en oren in te zetten van iedereen die in het buitengebied actief is, komen criminele activiteiten sneller aan het licht en kan direct actie worden ondernomen."

Sterk maken
Burgemeester Delissen vertelde eerder al aan Omroep P&M zich sterk te willen maken voor een betere regionale, landelijke en internationale informatie-uitwisseling om meer vat te krijgen op de georganiseerde misdaad. Dat zei ze naar aanleiding van een aantal invallen eind september in de gemeente vanwege een groot witwasonderzoek.