Menu

Twitter feed Omroep P&M

Bezuiniging: Beeselnaren betalen meer voor specifieke zorg

Inwoners van Beesel met een hoger inkomen moeten hulp bij het huishouden zelf gaan betalen.

Dat is een van de plannen van de gemeente om de kosten die hoger uitvielen binnen het sociaal domein terug te dringen. Het gaat om een tekort van 1,3 miljoen euro, zo is de verwachting.

Buiten lijntjes kleuren
Met een inkomenstoets moeten grootverdieners hulp in de huishouding zelf betalen. Nu draait de gemeente nog op voor de kosten van de poetshulp die inwoners krijgen. Beesel gaat met de invoering van een inkomenstoets buiten de lijntjes kleuren. Volgens landelijke wetgeving is die nu niet toegestaan.

Lees ook: Zo wil college Beesel tekort sociaal domein aanpakken

Spelregels
"Ik denk dat iedereen inziet dat het niet logisch is dat de gemeente betaalt voor de poetshulp die mensen tot 2 jaar geleden ook zelf betaalden", vindt wethouder Bram Jacobs. "We moeten zorgen dat de mensen die het moeilijk hebben en waar de nood hoog is, dit juist wel van ons kunnen krijgen. Met ons zijn er enkele gemeenten die al het lef getoond hebben om hier anders mee om te gaan en wel een inkomenstoets in te voeren. Samen met deze gemeenten en de VNG kunnen we aantonen dat de spelregels van de Rijksoverheid niet aansluiten op de oorspronkelijke doelen en de praktijk."

Gestraft
De VLP was verbaasd dat de raad 'gewoon' over de inkomenstoets heen stapt. "Het raakt iedereen", vindt raadslid Bert van den Beucken. "Mensen worden daarmee gestraft die hard hebben gewerkt om een pensioen op te bouwen." De partij pleitte er dan ook voor om de inkomenstoets uit het herstelplan te halen. Het was ook de enige partij die tegen het gehele herstelplan stemde.

Open inloop locaties
Verder worden de open inloop locaties voor ouderen met 1 dag teruggedraaid. In coronatijd werd deze voorziening nog uitgebreid met een extra dag. "We kijken bij alle maatregelen naar de balans tussen goed en betaalbaar", licht wethouder Jacobs toe. "In het voorbeeld van de open inloop zien we dat de ouderen in onze gemeente nog steeds goed kunnen helpen met 1 dag minder. En zo kijken we bijvoorbeeld bij de jeugdzorg strenger naar welke zorg we toekennen. We zijn kritischer op wat iemand nodig heeft, maar ook op hoe die zorg verleend wordt en wat de omgeving zelf kan."

Tariefverhoging
Verder moeten mensen die gebruikmaken van Omnibuzz vanaf dinsdag meer betalen. Het tarief wordt van 0,71 euro verhoogd naar 0,83 euro per zone. En een medische keuring voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kost niet meer 40 euro maar 190 euro.

Te weinig geld
Beesel kan daarnaast in 2022 400.000 euro extra verwachten van het Rijk. Dit jaar gaat het om een bedrag van 300.000 euro. Het Ministerie is er namelijk achtergekomen dat de gemeenten te weinig geld hebben ontvangen voor de jeugdzorg taken die ze vanaf 2015 moeten uitvoeren.

Uiteindelijk moeten alle maatregelen in het herstelplan een besparing opleveren van bijna 650.000 euro.

Foto: iStock