Menu

Twitter feed Omroep P&M

Bom onder woningbouw school Koningslust

11 november 2020

De fractie Lokaal Peel en Maas heeft vragen gesteld aan het college over de gang van zaken bij het overleg over het hergebruik van het voormalige schoolgebouw van Koningslust. Nu de boekingswaarde van het huidige gebouw 2 ton bedraagt, maar de marktwaarde van 3,7 ton door de initiatiefnemer betaald moet worden. Hiermee wordt een "bom" gelegd onder de ontwikkeling.

Lokaal Peel en Maas vraagt het college hoe het kan dat deze boekingswaarde nu zo veel hoger is. Erkend wordt wel dat het bedrag van 200.000 euro nergens is vastgelegd, maar het is wel het bedrag waar met wethouder Sanders over is gesproken. Het college is nu van mening dat de woningbouw waar ook zorg geboden zou kunnen worden, een commercieel initiatief is en dus een marktwaarde van toepassing is.

Lokaal Peel en Maas vraagt aan het het college of zij haar standpunt zou willen herzien en opnieuw met de werkgroep om tafel wil gaan zitten.