Menu

Twitter feed Omroep P&M

  • Nog 2 verdachten aangehouden in zaak woningoverval Kessel bit.ly/2GDm5kq

CDA stelt vragen over beleid hoogspanningslijnen en transformatorhuisjes

25 april 2018

Naar aanleiding van onderzoeksresultaten van de Gezondheidsraad heeft CDA-raadslid Roel Boots uit Kessel schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De Gezondheidsraad stelt dat hoogspanningslijnen en transformatorhuisjes mogelijk van invloed zijn op een grotere kans op kinderleukemie. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement.

De Gezondheidsraad publiceerde 18 april de onderzoeksresultaten ‘Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen’. De Gezondheidsraad beschrijft: “In Nederland ontstaan jaarlijks ongeveer 135 nieuwe gevallen van leukemie bij kinderen. Er zijn aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen een tot ongeveer twee maal hogere kans hebben om deze ziekte te krijgen dan andere kinderen. Dat betekent dat één geval van kinderleukemie per twee jaar mogelijk samenhangt met de aanwezigheid van bovengrondse elektriciteitslijnen. Blootstelling aan magnetische velden die de lijnen opwekken zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, al vallen andere (onbekende) factoren of toeval niet uit te sluiten. Mede op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2000 adviseert de Rijksoverheid aan gemeenten, provincies en netbeheerders een voorzorgsbeleid. Dat beleid wil zoveel mogelijk voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarin kinderen langdurig worden blootgesteld aan door bovengrondse hoogspanningslijnen opgewekte magnetische velden die gemiddeld over het jaar sterker zijn dan 0,4 microtesla.”

De Gezondheidsraad geeft in haar aanbevelingen aan dat er aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen blootstelling aan magnetische velden en een verhoogd risico op kinderleukemie en hersentumoren. Daarnaast schrijft de Raad dat magnetische velden niet tegengehouden worden door bodem of bouwmaterialen. De Raad schrijft dat vanuit gezondheidskundig oogpunt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in overweging zou moeten nemen het beleid met betrekking tot bovengrondse hoogspanningslijnen uit te breiden naar ondergrondse elektriciteitskabels en andere bronnen van langdurige blootstelling aan magnetische velden uit het elektriciteitsnetwerk, zoals transformatorstations en transformatorhuisjes.

Raadslid Roel Boots van de fractie CDA Peel en Maas wil naar aanleiding van dit onderzoek weten hoe het college tegen deze resultaten aankijkt en hoe zich één en ander verhoudt met Peel en Maas. “In 2013 nam het kabinet het besluit enkele honderden gezinnen die wonen onder hoogspanningskabels uit te kopen”, schrijft Boots. “Wat is de stand van zaken in de gemeente Peel en Maas aangaande het uitkopen van deze mensen? Om hoeveel huizen gaat het in Peel en Maas? Zijn er ook mensen die weigeren uitgekocht te worden?” Ook wil Boots weten hoe het uitkoopbeleid zich verhoudt met situaties in Peel en Maas, waar mensen net naast een hoogspanningskabel wonen. Boots: “Bijvoorbeeld bij de Baarskampstraat in Kessel, de Venloseweg in Maasbree en Kessel-Eik, waar een complete hoogspanningsmast middenin het dorp staat.”

De Gezondheidsraad beveelt aan om het huidige beleid met betrekking tot bovengrondse hoogspanningslijnen uit te breiden naar ondergrondse elektriciteitskabels en andere bronnen van langdurige blootstelling aan magnetische velden uit het elektriciteitsnetwerk, zoals transformatorstations en transformatorhuisjes. Er is pas sprake van een verhoogd risico als kinderen langdurig worden blootgesteld aan straling. Het moet dan gaan om een periode van minimaal één jaar en gemiddeld 14 uur per dag. Het transformatorhuisje moet daarvoor dicht bij een school of woonhuis staan: één tot zes meter. CDA-er Boots wil weten om hoeveel transformatorhuisjes in Peel en Maas het gaat en hoeveel huizen hiermee te maken hebben.