Menu

Twitter feed Omroep P&M

  • Burgemeester Delissen heeft donderdag twee drugpanden voor drie maanden gesloten. Het gaat om een drugspand aan de… twitter.com/i/web/status/1…

CDA stelt vragen over hoogspanningslijnen Kessel-Eik en Kessel

9 februari 2019

Het CDA in de gemeente Peel en Maas heeft het dossier ‘hoogspanningslijnen traject Kessel-Eik en Kessel’ opnieuw op de politieke agenda gezet. CDA-raadsleden Ellis Kempeners en Roel Boots hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Dit na een werkbezoek aan de basisschool in Kessel-Eik en gesprekken met mensen uit allebei de dorpen. “De tekeningen voor verkabeling liggen blijkbaar al klaar”, schrijven Kempeners en Boots. “We willen weten of het college bereid is tot verkabeling en welk bedrag hiervoor is gereserveerd.”

In het voorjaar van 2018 heeft CDA-raadslid Roel Boots al artikel 38-vragen gesteld omtrent het onderwerp ‘hoogspanningslijnen en transformatorhuisjes’. Tijdens de behandeling van de kadernota in 2018 is er door het CDA ook al aandacht voor gevraagd. De CDA-fractie heeft toen gevraagd of de portefeuillehouder met de bewoners in overleg wil gaan om te bespreken welke stappen genomen kunnen worden. CDA-er Boots: “De wethouder heeft dit toen toegezegd en heeft daarna een brief gestuurd naar het ministerie. We willen weten wat de stand van zaken is en wat de volgende stap is van het college.”

De hoogspanningslijnen van het traject Kessel/Kessel-Eik lopen vlak langs woonlocaties. In Kessel-Eik lopen de kabels zelfs midden door de dorpskern. “Dit is al decennialang een doorn in het oog van de bewoners”, zegt Kempeners. “Mensen luidden bij het CDA de noodklok en mensen hebben grote zorgen.” Voor Kessel-Eik betekent de dramatische ontwikkeling van te weinig nieuwe kinderen een bedreiging voor het voortbestaan van de huidige school en daarmee een grote bedreiging voor de leefbaarheid in Kessel-Eik. Kempeners: “Alle mensen, waarmee wij in Kessel-Eik spreken, geven aan dat de hoogspanningsmast de oorzaak is van de negatieve ontwikkelingen en de penibele situatie van de basisschool. Ook het gezondheidsaspect speelt een grote rol. Daar zijn in elk geval veel zorgen over.”


“De tekeningen voor de verkabeling van het traject liggen blijkbaar al klaar”, aldus Boots. “De kabel zal deels over provinciale grond gaan. De kosten voor dit project zijn ook al duidelijk.” Vanuit landelijk beleid zijn in diverse andere gemeenten – waaronder Apeldoorn, waar veel kleine kernen onder vallen – hoogspanningskabels al verlegd. Dit ook naar aanleiding van het gezondheidsaspect of de zorgen die er leven. Doordat deze kabels zijn verplaatst of onder de grond zijn gelegd, heeft de woningbouw daar een positieve beweging doorgemaakt. Woningbouw werd bevorderd en restauratie van huurwoningen door de coöperatie werd weer aantrekkelijk. Boots: “Dat zou zeker voor Kessel-Eik en Kessel soelaas kunnen bieden.'