Menu

Twitter feed Omroep P&M

Coronamedicijn Elens heeft gunstig effect in ziekenhuis

10 oktober 2020

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine zou weleens een gunstig effect kunnen hebben op coronapatiënten, als die het vanaf de eerste dag van hun ziekenhuisopname toegediend krijgen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Nederlandse ziekenhuizen. Huisarts Rob Elens liet in maart weten dat dit medicijn effectief is tegen het coronavirus. Echter gaat dit onderzoek over patiënten in het ziekenhuis. Elens behandelde zo'n tien personen met het medicijn toen ze klachten vertoonden. De inspectie verbood vervolgens de behandeling.

Het Nederlands Huisartsengenootschap kwam na een uitgebreide literatuurstudie tot de conclusie dat er geen bewijs is voor een heilzaam effect van hydroxychloroquine met of zonder andere middelen voor coronapatiënten die niet in het ziekenhuis liggen, zoals Elens doet.

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het gunstige effect een gevolg is van het vroeg toedienen van HCQ. Bij patiënten die het verwante chloroquine kregen, was geen significant effect merkbaar op het aantal IC-opnames vergeleken met standaardzorg.