Menu

Twitter feed Omroep P&M

Degelijke begroting in Peel en Maas met 10 miljoen aan investeringen

12 oktober 2020

Het college van de gemeente Peel en Maas wil het komende jaar 10 miljoen euro investeren. Ook gaat er een half miljoen euro naar het coronafonds. Dat blijkt uit de begroting die maandag werd gepresenteerd. De lokale lasten stijgen, maar blijven relatief laag.

De gemeente hoeft het komend jaar niet te bezuinigen. Er wordt geld geïnvesteerd in vergroening en biodiversiteit, bijvoorbeeld door het planten van bomen in woonwijken. Verder blijft er ingezet worden op ondermijnende criminaliteit, het sociale domein, zorgtechnologie en het op de kaart zetten van de regio.

“Met deze begroting willen we, juist in deze onzekere tijd waarin Peel en Maas hard getroffen is, niet alleen duidelijkheid en richting geven, maar ook ons vertrouwen in en onze waardering en trots uitspreken voor de inwoners van Peel en Maas', aldus het college.

Op 10 november buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.