Menu

Twitter feed Omroep P&M

Dijk Kessel uit waterwet

12 augustus 2019

Er zijn geen zienswijzen ingebracht tegen het ontwerpplan voor de dijk aan de Haagweg in Kessel. Daarmee lijkt het definitief dat de dijk uit de waterwet wordt gehaald en daarmee wordt opgeheven. De gemeenteraad moet dit nog officieel bekrachtigen.

De dijk aan de Haagweg in Kessel is tijdens het hoogwater van 1995 aangelegd als noodvoorziening, maar is met het besluit van de Minister in 2005 opgenomen in de waterwet. Omdat deze nooddijk niet voldoet aan het wettelijk gestelde beschermingsniveau, dient deze met circa twee meter te worden opgehoogd. De bewoners aan de Haagweg zijn van mening dat de dijk na ophoging niet voldoende bescherming biedt en dat de ophoging het zicht op de Maas belemmert. 

Met deze reden zijn zij een petitie gestart en verzoeken zij het Waterschap de dijk niet op te hogen. Vanwege de unanimiteit van dit verzoek heeft het Waterschap de Minister verzocht de dijk uit de Waterwet te halen en daarmee op te heffen. Het ministerie heeft aangegeven dat het schrappen van de dijk bij de Haagweg uit de waterwet alleen gebeurt als er unanieme instemming is van de belanghebbenden. Dat is dus nu gebeurd.