Menu

Twitter feed Omroep P&M

Droogte: LLTB waarschuwt voor lege groenteschappen

1 augustus 2018

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) waarschuwt voor mogelijke lege groenteschappen. De aanhoudende droogte leidt in alle teelten tot ten minste een halvering van de verwachte productie.

Bovendien zijn veel ondernemers op persoonlijk vlak fysiek en mentaal aan het eind van hun Latijn. 'Al twee maanden zijn ze bijna 24 uur per dag bezig met het beschermen van de planten in temperaturen waarbij ieder weldenkend mens het een beetje rustig aan doet’, legt Léon Faassen, voorzitter (LLTB), uit. Door de aanhoudende droogte is het voor boeren en tuinders zaak om de schade zoveel mogelijk te beperken. Agrarische ondernemers hebben vaak vaste prijsafspraken met hun afnemers en voelen dit straks rechtstreeks in de portemonnee. Bovendien ontstaat het risico dat ze niet kunnen voldoen aan de hoeveelheden producten die met de afnemers contractueel zijn vastgelegd.

Ook Noord- en Midden-Limburg hebben te kampen met extreme droogte. Waar niet beregend is, beginnen de gewassen onherstelbare schade te vertonen. In het zuiden is de situatie iets minder nijpend. Dankzij de löss, die water beter vasthoudt dan de zandgronden in Noord- en Midden-Limburg en de paar stevige regenbuien van is de situatie daar nog te overzien.