Menu

Twitter feed Omroep P&M

Duurzaamheidsbijeenkomst in Grashoek

21 juni 2018

Een werkgroep van het dorpsoverleg in Grashoek heeft de ambitie om het dorp in 2030 als eerste dorp van Peel en Maas energieneutraal te maken.

Men wil vooral de bewustwording op het gebied van duurzaamheid stimuleren. Daarom organiseert de werkgroep dit najaar een bewustwordingsevenement. In de kerk vindt een tentoonstelling en symposium plaats over duurzaamheid met sprekers, documentaires en informatie. Daarin wordt opgetrokken met partners als de gemeente, Peel Energie en het waterschap.


Aanleiding was het bericht dat er een zonnepark tegen de rand van de kern zou worden geplaatst. Het dorp verzette zich en daarom heeft een werkgroep het initiatief genomen om te kijken hoe er meer draagvlak kan komen. 

Een professional op het gebied van duurzaamheid wordt ingehuurd om het proces te begeleiden. Naast dit traject loopt een initiatief van de provincie voor windmolens langs de A67. De werkgroep benadrukt dat het hier om een initiatief in de beginfase gaat, dat door de provincie is opgestart.