Menu

Twitter feed Omroep P&M

Elens: 'Enige intentie is het beschermen van mezelf en mijn patiënten'

26 februari 2021

Huisarts Rob Elens is geschrokken van het verhaal dat één van zijn patiënten deed tegenover het AD over de 'vaccinatiebrief' die de dokter naar zijn patiënten stuurde. Zij vond de toonzetting van de brief heel negatief en tekende die daarom niet. Daarop werd de vrouw weggestuurd toen ze een prik wilde halen.

De dokter van huisartsenpraktijk Centrum de Peel stelde een brief van twee A4'tjes op om patiënten te attenderen op de voor- en nadelen van het vaccin en dat er bijwerkingen zijn. Elens steekt niet onder stoelen of banken dat hij tegenstander is van het vaccineren tegen corona.

De patiënte voelde zich onder druk gezet om achter de eigen mening van Elens over de vaccinaties te staan. "Het was gewoon een nette brief dat ik heb geschreven, daar zat naar mijn idee geen nare toon in", reageert Elens. Hij stuurde de brief naar al zijn patiënten. "Er was één persoon die de brief niet wilde ondertekenen en die maakt dan stennis. Verder heeft iedere cliënt de brief ondertekend. Ik doe gewoon mijn best om mijn plicht als huisarts te doen. Mijn enige intentie is het beschermen van mezelf en mijn patiënten."

Lees ook: Meijelse huisarts vaccineert alleen briefondertekenaars

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) mogen huisartsen gewetensbezwaren hebben, maar dan moeten ze wel regelen dat collega-huisartsen het vaccineren overnemen. Dat heeft Elens niet gedaan, net als het houden aan de richtlijnen voor huisartsen. "Dit houdt onder meer in dat ze geen extra voorwaarden mogen stellen aan de toediening van vaccinaties, zoals het ondertekenen van een toestemmingsformulier." De Meijelse huisarts benadrukt dat het laten ondertekenen van een verklaring juist helemaal niet vreemd is. "Bij andere medische ingrepen moeten patiënten ook toestemming geven middels een verklaring. Ík ben aansprakelijk als er iets misgaat. Deze verklaring stelt helemaal niks voor."

Wel erkent Elens dat er een terecht kritiekpunt is. "Je kunt je afvragen: 'Wat gaat er nu met die vrouw gebeuren die de verklaring als enige niet wilde ondertekenen?' De Zorggroep gaat deze kwestie overnemen. Mobiele teams gaan samen met deze mevrouw uitzoeken hoe het zit en wat een passende oplossing is."

Het is niet bekend of de actie van Elens gevolgen heeft. De GGD heeft de zaak wel gemeld bij de IGJ.