Menu

Twitter feed Omroep P&M

Geen Agora-onderwijs op het Bouwens

13 februari 2019

Na een uitgebreide verkenning is besloten dat het Bouwens van der Boijecollege komend schooljaar geen Agora-onderwijs zal verzorgen. Wel staat de school open voor vernieuwende onderwijsstromen die passen bij het huidige onderwijs en de vraag van ouders en leerlingen uit de regio. Dat laat de school weten.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel en het Bouwens zijn in september met elkaar in gesprek gegaan. Bij deze verkenning is onderzocht waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. In december heeft een bijeenkomst met ouders en belangstellenden plaatsgevonden.

De gesprekken met de vertegenwoordigers van de initiatiefgroep hebben ertoe geleid dat het Bouwens heeft besloten om de verkenning niet verder voort te zetten. Zij concluderen dat het partnership niet gaat werken. Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “Uit de gesprekken kwam naar voren dat we er een andere zienswijze op nahouden hoe deze samenwerking vorm zou moeten krijgen. Het Bouwens is al actief aan de slag met vernieuwende, persoonlijke onderwijsstromen, zoals Big Picture Learning en technasium. Daarom paste het ook om de verkenning aan te gaan met Agora. Maar wij hebben onze visie en inzichten op de ontwikkeling van onderwijs. Daar moet ruimte voor zijn binnen een samenwerking en dat hebben wij helaas niet zo ervaren.”