Menu

Twitter feed Omroep P&M

Gemeente experimenteert met centraal tellen van stemmen

6 december 2018

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om als pilot bij de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen in maart volgend jaar, centraal de stemmen tellen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hadden enkele stembureaus moeite met het tellen van de tellen. In Venray heeft er zelfs een hertelling plaatsgevonden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot daarom een experiment op te zetten met centraal tellen. 


Dat betekent dat alle stemmen op één plek worden geteld. Dat gebeurt een dag na de verkiezingen. Op de dag van de verkiezingen wordt er alleen op lijstniveau geteld. Gemeente Peel en Maas ontvangt 15.000 euro vanuit het Rijk om aan het experiment mee te doen.