Menu

Twitter feed Omroep P&M

Gemeente in gesprek met Enexis over netwerkcapaciteit

9 juni 2021

De gemeente Peel en Maas is in gesprek met Enexis om de netwerkcapaciteit voor de teruglevering van opgewekte energie toch nog uit te kunnen breiden. De energieleverancier gaf eerder aan dat het hoogspanningsstation in Helden nagenoeg vol zit.

En dat tekort gaat mogelijk knellen bij de plannen voor de realisatie van zonneparken in de gemeente.

Capaciteit gereserveerd
Wethouder Paul Sanders gaf dinsdagavond in de raadsvergadering aan dat gekeken wordt of gebruik gemaakt kan worden van de speelruimte die Enexis heeft ingebouwd. "Er is capaciteit gereserveerd voor zonneparken waar nog geen vergunning voor is afgegeven. We zijn met Enexis in gesprek om de neuzen dezelfde richting op te krijgen."

Minimale eisen
Op dit moment beoordeelt de gemeente 17 aanvragen voor zonneparken in Peel en Maas. Een aantal is al gesneuveld, omdat deze plannen niet aan de minimale eisen voldeden. Een expertpanel beoordeelt de overgebleven plannen. Het is niet bekend om hoeveel het gaat. Het college wordt vervolgens geadviseerd. Het gemeentebestuur neemt naar verwachting deze maand een besluit welke plannen worden goedgekeurd.

In de gemeente kan op 55 hectare zonneparken gerealiseerd worden.

Lees ook: Politiek Peel en Maas loopt nog niet warm voor kernenergie

RES 1.0
De gemeenteraad boog zich dinsdagavond over de Regionaal Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg, kortweg RES 1.0. Daarin staat een plan van aanpak om in 2030 al voor de helft minder CO2-uitstoot te hebben en in 2050 uiteindelijk klimaat- en energieneutraal te zijn.

Haalbaar
Peter Craenmehr van AndersNu heeft er een hard hoofd in dat 2030 gaat lukken. "Hoe je het ook wendt of keert; 2030 halen we niet, ook niet met kernenergie." Maar de VVD ziet dat anders. Volgens de partij is 2030 wel haalbaar maar wordt 2050 de grootste uitdaging. "We moeten beginnen met het onderzoeken van alternatieven, zodat we de doelstelling van 2050 ook gaan halen", stelt VVD-raadslid Suzan Hermans.

Uiteindelijk stemden alleen AndersNu en de VVD-fractie tegen de RES. Voor de liberalen is het grootste bezwaar dat kernenergie en waterstof niet worden meegenomen in het plan en alleen weersafhankelijke energieopwekking.