Menu

Twitter feed Omroep P&M

  • Een Britse delegatie bestaande uit 34 mensen, waaronder tien oorlogsveteranen, bezocht vrijdag een herdenking bij d… twitter.com/i/web/status/1…

Gemeente Peel en Maas gaat handhaven op alcohol- en drugsgebruik jongeren

15 juli 2015

De gemeente start nog dit jaar met enkele partners een aantal activiteiten om het alcohol bij jongeren onder de 18 jaar terug te brengen. Om alcohol- en ook drugspreventie effectief aan te pakken zijn drie pijlers van belang: educatie, regelgeving en toezicht en handhaving. Samen met horeca, sportkantines, professionals, supermarkten, scholen, ouders en jongeren heeft de gemeente een plan opgesteld. Hierin staan allerlei concrete activiteiten om alcohol- en drugsgebruik tegen te gaan.


Toezicht en handhaving alcohol
Door toezicht en handhaving wil de gemeente bevorderen dat de regels voor het verstrekken van alcohol worden nageleefd bij de partners, inclusief de jongeren. Dat betekent in de praktijk dat er bij bedrijven wordt gecontroleerd. De top-5 van te bezoeken bedrijven zijn: discotheken, jongerencentra, supermarkten, sportkantines en jongerenevenementen.

Activiteiten
In de lijst met activiteiten staan onder meer: thema avonden op basis- en middelbare school, e-learning modules voor middelbare scholen, een éénmalig nachtloket, voorlichting bij sportclubs, afstemming met supermarkten. Leeftijdscontroles vinden plaats bij de top-5 locaties. Voor het alcoholgebruik in jongerenketen is beleid in de maak en zullen er in 2016 activiteiten worden uitgevoerd.

Evaluatie in 2016
Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Daarnaast zal uit de resultaten van de GGD-jongerenmonitor, die één keer in de vier jaar wordt gehouden, blijken of het alcoholgebruik door jongeren in Noord-Limburg daadwerkelijk is afgenomen. De eerstvolgende jongerenmonitor vindt plaats in 2015. De resultaten hiervan zijn in 2016 bekend.

Preventie alcohol en drugs
Overeenkomstig de nieuwe stijl van werken van Peel en Maas (het nieuwe besturen) is een werkgroep gevormd met een afvaardiging van alle betrokken partijen. Het afgelopen half jaar is gebruikt om samen het proces aan te gaan, informatie te halen en te brengen, draagvlak te creëren en uitvoeringsafspraken te maken. Vanuit het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande activiteiten en die door samenwerking te versterken. Daarnaast is er een activiteitenplanning 2015-2017 van en door de partners gemaakt.