Menu

Twitter feed Omroep P&M

Gemeente stelt 55 hectare beschikbaar voor zonneparken

7 april 2021

De gemeente Peel en Maas stelt 55 hectare grond beschikbaar voor de aanleg van zonneparken. Initiatiefnemers met plannen kunnen zich tot het eind van deze maand inschrijven. Er worden wel voorwaarden gesteld. Zo moeten inwoners profijt hebben van de initiatieven.

Begin februari werd bekend dat wethouder Sanders er rekening mee houdt dat nieuwe projecten rondom grootschalige zonne-energieopwekking de komende jaren niet mogelijk zijn. Het aantal aanvragen en energiecoöperaties stijgt zo snel, dat het netwerk het niet zou aan kunnen.

Ook werd bekend dat er zoveel plannen ingediend voor nieuwe zonneparken, dat de beheerder van het elektriciteitsnet, Enexis, vijf nieuwe verdeelstations in Noord- en Midden-Limburg niet kan realiseren. Het verdeelsation in Helden is een van de statons die geen nieuwe capaciteit meer aankan. Zonnepark De Schorf in Beringe zou daardoor ernstig in gevaar komen. 'Het is moeilijk om in de toekomst te kijken', aldus wethouder Paul Sanders.

De gemeenten in de regio doen momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden voor het efficiënter gebruiken van de verdeelstations. 'Misschien dat daar ook ruimte door ontstaat', aldus de wethouder. 'Natuurlijk zullen wij als gemeente blijven pushen op Enexis en Tennet om toch de capaciteit beschikbaar te stellen.'

De initiatiefnemers die bij de gemeente bekend zijn, hebben een bericht ontvangen om zich in te schrijven. Sanders verwacht dat de 55 hectare worden benut en dat er partijen teleurgesteld gaan worden.

Aanvragen kunnen tot 28 april worden ingediend, daarna worden ze in mei beoordeeld. Vervolgens kunnen de vergunningen worden verleend.