Menu

Twitter feed Omroep P&M

  • Nog 2 verdachten aangehouden in zaak woningoverval Kessel bit.ly/2GDm5kq

Gemeenteraad stemt in met verlenging pilot hulp bij het huishouden

22 april 2017

De gemeenteraad heeft ingestemd om de pilot hulp bij het huishouden te verlengen tot het einde van dit jaar onder gelijkblijvende uitgangspunten en condities. Het college had dit eerder aan de gemeenteraad voorgesteld.

De pilot hulp bij het huishouden is gestart op 1 mei 2016 in de dorpen Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel en zou aanvankelijk duren tot 1 mei 2017. Daarna zouden dorpen en gemeente samen bespreken wat het vervolg zou kunnen zijn. Vanuit de betrokken dorpen is vastgesteld dat de nieuwe wijze van werken erg goed bevalt en dat er in ieder geval mee doorgegaan moet worden. De pilot heeft als doel om een nieuwe werkwijze te organiseren van hulp bij het huishouden als algemene voorziening onder regie van vitale gemeenschappen. Dat wil zeggen dat het dorp zelf meer te vertellen heeft over de manier waarop de hulp bij het huishouden georganiseerd wordt. Dat biedt extra mogelijkheden tot het opbouwen van een goede samenwerking tussen de hulp van beroepskrachten en de aanvullende hulp die gegeven kan worden door vrijwilligers en hun organisaties.

De dorpen die nog niet meedoen aan de pilot hebben ook interesse om aan de slag te gaan met de nieuwe wijze van werken. Dat moet goed voorbereid worden. Daarvoor is het nodig dat de huidige pilot nog eens goed bekeken wordt en mogelijk moeten er hier en daar nog wat puntjes verbeterd worden. Om dat uit te zoeken is extra tijd nodig. Daarom heeft de gemeenteraad op 28 maart besloten om de huidige pilot te verlengen tot 1 januari 2018.

Voorstel voor nieuw pilot voor de duur van drie jaar In het najaar maakt het college van burgemeester en wethouders dan samen met de dorpen een voorstel voor een nieuwe pilot waaraan ook meer dorpen mee kunnen doen. Het is de bedoeling dat die nieuwe pilot dan gaat lopen voor drie jaar.