Menu

Twitter feed Omroep P&M

Genoeg handtekeningen voor Agora onderwijs

7 oktober 2019

Buurtcollege Maas en Peel, de werkgroep die Agora-onderwijs wil realiseren in de gemeente, heeft vrijdag 274 ouderverklaringen ingeleverd bij het ministerie van Onderwijs, waarvan 203 met de wens om in Maasbree of Panningen openbaar voortgezet onderwijs te voorzien.

Dat is genoeg om aan het verzoek van het ministerie te voldoen. De minister liet eerder weten dat als de werkgroep 183 handtekeningen ophaalt van ouders, zij gaat onderzoeken of de gemeente Peel en Maas opgedragen kan worden openbaar voortgezet onderwijs te realiseren in de gemeente.

Zowel de provincie als de gemeente Peel en Maas hebben namelijk de wens om mee te werken aan het realiseren van openbaar voortgezet onderwijs in Peel en Maas, niet gehonoreerd. Door handtekeningen te verzamelen, wilde de werkgroep aantonen te voldoen aan de wens van openbaar onderwijs in de gemeente.

In een brief aan minister Slob verzoekt de werkgroep om het college van B&W van Peel en Maas de opdracht te geven om bij de minister een aanvraag te doen voor bekostiging van een scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs.