Menu

Twitter feed Omroep P&M

GGD Gezondheidsmeter 2020 gestart

17 september 2020

Donderdag is in Limburg de GGD Gezondheidsmeter 2020 gestart. Ruim 140.000 Limburgers ontvangen de komende periode een uitnodiging in de brievenbus om een vragenlijst in te vullen over hoe de gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving verbeterd kunnen worden. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd.

De GGD Gezondheidsmeter 2020 in Limburg maakt deel uit van een groot landelijk gezondheidsonderzoek door alle GGD’en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Limburg is de vragenlijst naast de landelijke thema’s uitgebreid met thema’s die voor de provincie relevant zijn. Door dezelfde vragenlijst in heel Limburg uit te zetten, is het bijvoorbeeld mogelijk om de resultaten per gemeente en per regio met elkaar te vergelijken.

In de vragenlijst staan onder meer vragen over beweeggedrag, slaap, stress, mantelzorg, sociale contacten en kwaliteit van leven. Met de uitkomsten kunnen de gemeenten en de GGD’en voorzieningen treffen en/of activiteiten organiseren die aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners. Niet iedereen ontvangt de vragenlijst. Door de computer zijn er willekeurig namen en adressen geselecteerd waar een uitnodiging voor deelname naartoe wordt gestuurd. Het invullen van de vragenlijst kan zowel digitaal als schriftelijk en duurt ongeveer een half uur. Voor een goed en betrouwbaar beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen met het gezondheidsonderzoek.