Menu

Twitter feed Omroep P&M

Herinvulling VMBO-locatie Panningen krijgt steun Provincie

14 oktober 2020

De Provincie Limburg draagt 375.000,- euro bij aan de herontwikkeling van de VMBO-locatie in Panningen. Gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Rob Wanten tekenden daarvoor de gezamenlijke samenwerkingsagenda. Zo draagt de Provincie bij aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan verbetering van woon- en leefomgeving.


In het hoofdgebouw van de voormalige LTS wordt woon-zorgcomplex ‘Het Poelsplein’ gevestigd. Het woon-zorgcomplex wordt een plek waar minimaal 24 dementerende inwoners met hun partners terecht kunnen. De praktijklokalen worden verbouwd tot woningen en beeldbepalend groen blijft behouden. Op het overige deel van het terrein wordt ingezet op de bouw van minimaal 36 nieuwe betaalbare levensloopbestendige woningen en appartementen.
De sloop van op de VMBO locatie is inmiddels afgerond. Om daadwerkelijk woningen te kunnen bouwen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Rond de zomer van 2021 wordt verwacht dat de raad daarover een besluit kan nemen. Het woon-zorgcomplex kan al eerder aan de slag met de noodzakelijke verbouwing.