Menu

Twitter feed Omroep P&M

Het Bouwens en initiatiefgroep Agora in verkenningsfase

9 oktober 2018

Het Bouwens en de initiatiegroep Agora Peel en Maas gaan met elkaar in gesprek om te kijken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. College van B&W van Peel en Maas wees vorige week het verzoek tot het stichten van een openbare middelbare school in de gemeente af. De wensen van de initiatiefgroep Agora Maas en Peel kunnen volgens het college in al bestaande onderwijsorganisaties worden opgepakt.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel diende eind oktober vorig jaar een aanvraag in bij de minister van Onderwijs voor een nieuwe, openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Maasbree. Daar wil de initiatiefgroep dan ook een leerroute volgens de Agora-filosofie starten. Destijds vond het college het voorstel nog niet rijp voor besluitvorming. Na het verzoek van de initiatiefgroep aan Gedeputeerde Staten om te voorzien in openbaar voortgezet onderwijs, is de gemeente Peel en Maas in gesprek gegaan met Stichting LVO, Het Bouwens uit Panningen en de initiatiefgroep. Uit die gesprekken kwam onder meer naar voren dat Het Bouwens en de initiatiefgroep een verkenning ingaan. Deze verkenning wordt opgepakt vanuit twee verschillende identiteiten: die van Het Bouwens en die van Agora Maas en Peel. 


Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van Het Bouwens: “Wij verkennen momenteel mogelijkheden om recht te doen aan de vraag van de ouders en de leerbehoeften van de kinderen.” Judith van Weel, namens de initiatiefgroep: “Voor ons is het belangrijk dat het innovatieve en openbare karakter van de Agora leerfilosofie zichtbaar staat en herkend wordt door de ouders en kinderen die wij vertegenwoordigen.”

Agora is een leerfilosofie die uitgaat van ieders intrinsieke motivatie om te leren. Leerlingen hebben geen rooster, geen vakken en geen boeken, maar leren door challenges; uitdagingen die ze zelf opzetten en uitwerken.