Menu

Twitter feed Omroep P&M

Hoog Water

Evenals eerdere jaren in het begin van februari is er ook dit jaar weer hoog water in de Maas in onze regio. Onze fotograaf ging een kijkje nemen en concludeerde dat binnenkort de landeigenaren weer de balans op kunnen maken van al datgene, wat er is achtergebleven. Hij trof zelfs een "vlot" aan in de uiterwaarden.

foto's: Ger Bos