Menu

Twitter feed Omroep P&M

Inwoners Peel en Maas gematigd tevreden over verkeersveiligheid

23 december 2019

TipPeelenMaas heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid en voorzieningen in de gemeente Peel en Maas. Het burgerpanel heeft de inwoners van de gemeente gevraagd naar hun meningen met betrekking tot deze sectoren. Daarnaast werden zij gevraagd om na te denken over mogelijke oplossingen voor onveilige verkeerssituaties en tips richting de gemeente. Alle respondenten hebben anoniem deelgenomen aan het onderzoek.

De respondenten kregen eerst vragen over verkeersveiligheid en voorzieningen voorgelegd. Hierna kregen zij de ruimte om hun antwoorden toe te lichten. Over het algemeen zijn de burgers in Peel en Maas gematigd tevreden over de verkeersveiligheid. Van de in totaal 160 respondenten beoordeelt 31% de veiligheid in het verkeer met een 7. Ongeveer een kwart geeft een 6 (26%) en 14% geeft een 5. Een klein percentage van 10% vindt dat de verkeersveiligheid er het laatste jaar op vooruit is gegaan.


Bijna 80% van de respondenten geeft aan dat zij een onveilige verkeerssituatie in Peel en Maas kennen. Dichtgebouwde straten, veel parkeerproblemen, veel zigzaggen en constructief beleid met betrekking tot verkeersgeleiding wordt het meest genoemd. Wel vinden zij de provinciale wegen over het algemeen redelijk veilig. Op de vraag op welke locaties er aanpassingen aangebracht zouden moeten worden, geeft men voornamelijk aan: Beringe vanaf bebouwde kom in de richting van Panningen vanuit Meijel, de Bong in Baarlo, de Gielenhofweg in Egchel, de parkeerplaatsen aan de Molenstraat in Helden en de begeleiding van jongeren in Panningen naar hun scholen.

De voorzieningen in Peel en Maas scoren over het algemeen beter dan de verkeersveiligheid. Op een schaal van 1 tot 10 geeft 40% van de respondenten aan tevreden te zijn met de huidige voorzieningen in de gemeente. Daarvan mist 29% voorzieningen in de eigen dorpskernen. Zij zien daar graag meer winkels (29%), parkeerplaatsen (26%) en pinautomaten (20%) gevestigd worden. Inwoners vinden de aanwezigheid van medische voorzieningen, scholen en winkels het belangrijkst.