Menu

Twitter feed Omroep P&M

John Timmermans wordt wethouder in Peel en Maas

7 oktober 2021

Het CDA in Peel en Maas schuift John Timmermans naar voren om de onlangs teruggetreden Wim Hermans op te volgen als wethouder van de gemeente Peel en Maas.

De fractie nam dat besluit unaniem. De 57-jarige Timmermans is sinds 2011 raadslid en werd na vorming van de huidige coalitie in 2018 fractievoorzitter van het CDA.

Tot maart 2022
Het is de bedoeling dat de CDA'er wethouder blijft tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 een nieuw college van burgemeester en wethouders aantreedt. Timmermans zal na beëindiging van het wethouderschap in 2022 geen aanspraak maken op wachtgeld, zegt de partij.

Wachtgeld
De Beringenaar neemt bij zijn huidige werkgever Waterschap Limburg politiek verlof op. Als hij in 2022 stopt als wethouder, kan hij terugkeren bij deze organisatie. Gezien de korte periode tot aan de verkiezingen en het feit dat Timmermans terug kan keren bij zijn huidige werkgever, maakt de beoogd wethouder naar eigen zeggen 'onder geen enkel beding' gebruik van wachtgeld. "Ik doe daar meteen afstand van, zodra dat kan."

Korte termijn
Voor het CDA was het belangrijk op korte termijn een nieuwe wethouder naar voren te schuiven. "De dossiers die door het vertrek van Wim Hermans als wethouder zijn vrijgekomen, zijn pittig en kunnen niet structureel door de overgebleven twee wethouders worden waargenomen", zegt beoogd wethouder Timmermans. "Wij vinden het van groot belang dat alle dossiers goed worden bestuurd."

Gezondheidsproblemen
Wim Hermans legde eind mei zijn taken neer, omdat zijn gezondheid het niet langer meer toeliet om zijn taken uit te voeren. Op advies van zijn huisarts kwam hij later tot het besluit om te stoppen als wethouder. De Maasbreenaar, die 15 jaar wethouder was, is nu met pensioen.

Lees ook: Wim Hermans stopt als wethouder van Peel en Maas

Unaniem vertrouwen
"Toen Wim aangaf te stoppen als wethouder, was dat voor ons als fractie wel een schok", zegt Timmermans. "Wim is immers de grondlegger van de huidige coalitie, politiek en maatschappelijk breed gedragen en heeft een uitstekende dossierkennis. De portefeuilles en dossiers, die Wim onder zijn hoede had, waren breed en zwaar. Denk aan werk en inkomen, jeugd en jeugdzorg, onderwijs en onderwijshuisvesting, sportaccommodaties en kunst en cultuur. Allemaal zaken die de samenleving direct raken." De partij heeft in overleg met de coalitiepartners Lokaal Peel & Maas en de VVD besloten om voor de resterende tijd Timmermans voor te dragen als wethouder.

Het is alleen nog aan de gemeenteraad om hem officieel te benoemen als wethouder. De voordracht gebeurt tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 oktober. De CDA-fractie besluit donderdagavond wie haar nieuwe fractievoorzitter wordt.