Menu

Twitter feed Omroep P&M

Jules Beckers nieuwe dorpsbouwmeester

27 juni 2018

Het College van Burgemeester en wethouders heeft besloten om met ingang van 1 juli 2018 de heer Jules Beckers te benoemen als integraal adviseur in de rol van dorpsbouwmeester en als enig lid van de erfgoedcommissie voor de duur van drie jaar.

De gemeente schrijft in haar collegeadvies: Als gemeente willen we graag bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Zo ook op het gebied van erfgoed en de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving. We koesteren ons erfgoed en onze kenmerkende dorpscentra. Bij grotere nieuwbouwontwikkelingen zorgen we dat deze met voldoende ruimtelijke kwaliteit tot stand komen. Tegelijkertijd geven we onze inwoners en ondernemers de ruimte om hun individuele initiatieven te ontplooien. 

De dorpsbouwmeester beoordeelt aanvragen die aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (voormalige welstandscommissie) en de Erfgoedcommissie (voormalige monumentencommissie) worden voorgelegd. Ook in overige gevallen kan een initiatiefnemer terecht bij de dorpsbouwmeester voor (voor)overleg of vrijblijvend advies.


Joop Petit heeft de functie van dorpsbouwmeester een aantal jaren bekleed. Begin 2018 heeft Petit
aangegeven te willen stoppen met deze functie.