Menu

Twitter feed Omroep P&M

Lobby voor extra middelen in het sociaal domein

8 juli 2020

De gemeenteraad heeft dinsdag een motie aangenomen om met de regiogemeenten, provincie Limburg en andere partijen een lobby te starten om extra financiële middelen beschikbaar te krijgen om gemeentelijke taken binnen het sociaal domein adequaat te kunnen uitvoeren.

Sinds de gemeente de taken voor het sociale domein, zoals de WMO, op haar bordje heeft gekregen, moet er jaarlijks structureel geld aan worden toegevoegd. 


Uit de onlangs gepubliceerde meicirculaire blijkt dat binnen het sociaal domein gemeenten tussen 20.000-50.000 inwoners minder geld ontvangt. Ook vragen de partijen in de gemeenteraad, behalve AndresNu, om dit voornemen uit de Meicirculaire ongedaan te maken.