Menu

Twitter feed Omroep P&M

Luc Drost benoemd als wethouder Beesel

Luc Drost is maandagavond tijdens de raadsvergadering als nieuwe wethouder van Beesel benoemd. Hij is de opvolger van Debbie Heesakkers.

Zij is op 1 oktober vertrokken, omdat ze een nieuwe baan heeft bij woningcorporatie Woonwenz.

Oppe Brik
De nieuwe wethouder van de VLP is geen onbekende in de gemeente Beesel. Zo was Drost ruim zeven jaar projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling waar de ontwikkeling van Oppe Brik onder viel. Dat industrieterrein is onder zijn verantwoordelijkheid getransformeerd tot een groene woonwijk. Verder was de politicus van 2002 tot 2006 raadslid in de gemeente Beuningen.

Lees ook: Wethouder Heesakkers van Beesel vertrekt

Woonplaats
De raad is daarnaast akkoord met het feit dat Drost niet in de gemeente Beesel woont. De gemeentewet schrijft namelijk voor dat een burgemeester en wethouders in de gemeente waar ze werken moeten wonen. Maar de gemeenteraad kan daarvoor een uitzondering maken.

Portefeuille
Drost neemt de volledige portefeuille van Heesakkers over. Dat betekent dat hij zich bezig gaat houden met Recreatie en Toerisme, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Omgevingswet, Integrale aanpak wijken, Vergunningverlening Toezicht Handhaving, Economische Zaken en Bedrijven, Grondexploitatie en Grond & Pachtzaken.

Drost blijft tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar wethouder.