Menu

Twitter feed Omroep P&M

Meer focus op woningen voor eigen inwoners

16 november 2021

De raad wil dat inwoners van Peel en Maas minder vaak aan het kortste eind trekken bij het nijpend woningaanbod. Daarom moeten zij voorrang krijgen bij de inschrijving voor bouwkavels. Ook moeten beleggers minder vaak woningen kunnen opkopen.

Tijdens de begrotingsvergadering dinsdag werden verschillende moties ingediend die te maken hadden met de woningmarkt in de gemeente.

Opkoopbescherming
Zo wil PvdA/GroenLinks dat onderzocht wordt of voorkomen kan worden dat beleggers goedkopere panden opkopen om deze vervolgens voor meer geld te verhuren of te verkopen. Uiteindelijk werd er niet over de motie gestemd, omdat wethouder Rob Wanten aangaf dat er al onderzoek naar wordt gedaan. "De wijziging in de Huisvestingswet kan mogelijkheden gaan bieden. Met een huisvestingsverordening wijs je bepaalde gebieden aan waar opkoopbescherming geldt." Hij gaf alleen aan dat het lastig is om vóór 15 februari al met de uitkomsten van het onderzoek te komen. Die datum werd in de motie genoemd.

Inwoners voorrang
Met een nipte meerderheid werd de motie van Lokaal Peel en Maas en VVD aangenomen die gaat over dat inwoners voorrang krijgen bij de aankoop van een bouwkavel of woning. "De inwoners met een sociaal of economische binding staan op achterstand ten opzichte van mensen uit Randstad of de regio Eindhoven. Onze eigen inwoners vissen achter het net", zegt Sander Janssen van Lokaal Peel en Maas. En dat heeft volgens hem vooral gevolgen voor starters en doorstromers die een betaalbare woning willen kopen.

Juridisch niet mogelijk
De partijen willen daarom dat het college gaat uitzoeken of dat juridisch mogelijk is. Mochten er na zes maanden nog kavels beschikbaar zijn, dan zou iedereen moeten kunnen inschrijven. Wethouder Wanten gaf aan dat het juridisch waarschijnlijk niet mogelijk is om verhuur of verkoop voor te behouden voor de eigen inwoners. "Wel is het mogelijk om afspraken te maken lokaal te adverteren. Dat doen we nu al."

De begroting voor het jaar 2022 werd unaniem aangenomen.

Lees ook: Peel en Maas trekt portemonnee voor onderwijs en wegen