Menu

Twitter feed Omroep P&M

Meer subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

17 november 2021

Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties mogen in het vervolg rekenen op meer subsidie. De raad wil dat met terugwerkende kracht de subsidie wordt verhoogd.

In de begrotingsvergadering dinsdag werd een motie daarover unaniem aangenomen.

Verbazing
De partijen merkten op dat het budget voor de zogenoemde waarderingssubsidie al sinds 2012 niet gewijzigd is. "Het schept onze verbazing dat deze subsidie voor verenigingen de afgelopen tien jaar niet is geïndexeerd", zegt CDA-fractievoorzitter Sandy Janssen. "Het doet niet recht aan de verenigingen."

Verkeerd signaal
Het CDA, de VVD, PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas vinden het een verkeerd signaal naar deze verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties om te bezuinigen op deze voorzieningen. "Terwijl ze zo'n belangrijke rol vertolken en de gemeente anderzijds wel investeert in de leefbaarheid." Daarom wordt het bedrag van 50.000 euro in de begroting voor 2022 gewijzigd in 73.000 euro per jaar. Ook vinden de partijen dat vanaf 2022 de subsidie jaarlijks geïndexeerd moet worden op basis van de consumentenprijsindex.

Het hoogste subsidiebedrag dat dit jaar werd uitgekeerd was bijna 12.000 euro voor Fanfare Sint Cecilia Helden. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal leden, hoe vaak er een activiteit is, of er kantine-inkomsten zijn en wat de inzet van vrijwilligers is.


Foto: Unsplash