Menu

Twitter feed Omroep P&M

Minister: geen btw-vrijstelling pilot Hulp bij het huishouden

20 april 2021

Het kabinet is niet van plan om met de btw-vrijstelling een uitzondering te maken voor de pilot Hulp bij het huishouden van de gemeente Peel en Maas. Het college wil die pilot uit de Wmo halen en er vanaf 1 januari 2022 een dorpsvoorziening van maken.

De pilot, die in mei 2016 werd opgestart, is nu nog een algemene voorziening. Dat houdt in dat er geen btw-tarief geldt en de gemeente Peel en Maas de regie en verantwoordelijkheid heeft. Zorgaanbieders hebben nu nog een contract met de gemeente. Met een dorpsvoorziening zouden zij een contract af moeten sluiten met de dorpen.

De vijf deelnemende zorgorganisaties Proteion, Tzorg, Thuiszorg Helpende Hand, Sint Jozef wonen zijn bezorgd over dat voorgenomen voorstel. "We weten niet of daar alle kaders in gewaarborgd worden, zoals de juridische kaders en de cao die nu geldt volgens de Wmo", reageerde Yvonne van de Stay, directeur Thuiszorg Helpende Hand, eerder. De gemeente is echter ervan overtuigd dat de tien dorpsgemeenschappen (Baarlo doet niet mee, red.) hun zorg over een goed contract met continuïteit voor de aanbieders nadrukkelijk op het netvlies hebben.

Lees ook: Gemeente snapt zorgen zorgaanbieders

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid legt in een Kamerbrief uit dat het vrijstellen van 9 procent btw voor de dorpsvoorziening 'er namelijk toe leidt dat de Belastingdienst de sociale en medische noodzaak van verleende diensten moet gaan beoordelen. Daartoe is de Belastingdienst niet geëquipeerd'. Die beoordeling is nu gewaarborgd met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente houdt toezicht op de kwaliteitseisen waaraan de maatschappelijke ondersteuning moet voldoen. Dat gemeentelijk toezicht en die kwaliteitseisen komen te vervallen met een dorpsvoorziening. Ook bestaat volgens de minister de kans dat er tal van zorg- en ondersteuningsvoorzieningen ontstaan die geen kwaliteitseisen en toezichtkader kennen.

In het raadsvoorstel is al rekening gehouden dat de btw-kosten voor de dorpsvoorziening niet gecompenseerd worden. Dat leidt nu tot zo'n 300.000 euro aan meerkosten. De gemeente neemt in de toekomst structureel de btw-kosten mee in de begroting van Sociaal Domein. Dat is overigens aan de orde als de gemeenteraad dinsdagavond groen licht geeft voor de doorontwikkeling van de pilot.

Ruim 1000 inwoners uit de tien deelnemende dorpen kregen op 1 januari 2021 huishoudelijke hulp via de pilot. Ruim 250 mensen krijgen hulp via de maatwerkvoorziening. Een dorpsondersteuner fungeert bij het project als aanspreekpunt.

De totale kosten van de pilot bedragen 4,1 miljoen euro, zonder de btw-kosten meegerekend.