Menu

Twitter feed Omroep P&M

Motorcross Meijel in gevaar?

11 april 2017

Gemeenteraadslid Teun Heldens (VVD) van Peel en Maas heeft dinsdag vragen gesteld aan het college betreffende de voornemens na 2018 geen vergunning meer te verlenen voor het organiseren van een groot motorcrossevenement in Meijel.

Aanleiding voor de vragen vanuit de fractie is het handhavingsverzoek betreffende het evenement dat de bewoners van bungalowpark 'Stille Wille' in Meijel hebben ingediend bij de gemeente.

"Al 40 jaar is dit een begrip in de motorwereld en maar liefst 25 keer zijn er al Europese Kampioenschappen in diverse klassen gehouden op dit circuit. Een EK wedstrijd in Meijel mag daarmee inmiddels een klassieker genoemd worden." Schrijft Heldens. VVD Peel en Maas vraagt zich af of het klopt dat de vergunningen in de toekomst mogelijk niet meer verleend zullen worden en op welke gronden dit besluit genomen is. Ook stelt de fractie ter discussie of de beslissing in verhouding staat met de recente uitspraak van de Raad van State waarmee het bestemmingsplan voor de Stille Wille onherroepelijk geworden is en permanente bewoning (met uitzonderingen) illegaal is bevonden.

Tweemaal per jaar wordt in Meijel op circuit de Vossenberg een groot motorcrossevenement georganiseerd door MCC Meijel met zo’n 1600-2000 bezoekers. Dit jaar is dit het EK open klasse op zondag 17 september en een nationale MON-wedstrijd op 29 oktober.

Een volledig afschrift van de ingediende vragen is te lezen op onze website.

Vragen ex artikel 38 RvO inzake motorcross te Meijel

Geacht College,

Tweemaal per jaar wordt in Meijel op circuit de Vossenberg een groot motorcrossevenement georganiseerd door MCC Meijel met zo’n 1600-2000 bezoekers. Dit jaar is dit het EK open klasse op zondag 17 september en een nationale MON-wedstrijd op 29 oktober. Al 40 jaar is dit een begrip in de motorwereld en maar liefst 25 keer zijn er al Europese Kampioenschappen in diverse klassen gehouden op dit circuit. Een EK wedstrijd in Meijel mag daarmee inmiddels een klassieker genoemd worden. Tot onze verbazing, vernamen we dat ‘bewoners’ van bungalowpark de Stille Wille een handhavingsverzoek hebben ingediend bij de gemeente en dat de gemeente voornemens is de vergunning voor dit evenement na 2018 niet meer te verlenen.

Dit is voor de VVD aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan ons college:

1) Deelt het college de mening dat evenementen als het EK open klasse belangrijk zijn voor de leefbaarheid van Meijel, toerisme in Peel en Maas, horeca-ondernemers en de betreffende vereniging?
2) Is het juist dat de gemeente handhavend op gaat treden en de vergunning niet meer zal verlenen na 2018?
a. Zo ja, op welke gronden is deze beslissing genomen?
b. Zo ja, waarom handhaaft de gemeente hier wel en niet op de Stille Wille zelf?
c. Zo ja, hoe staat deze beslissing in verhouding met de recente uitspraak van de Raad van State waarmee het bestemmingsplan voor de Stille Wille onherroepelijk geworden is en permanente bewoning (met uitzonderingen) illegaal is?

Namens de VVD fractie in de gemeente Peel en Maas,

Teun Heldens,

Gemeenteraadslid