Menu

Twitter feed Omroep P&M

Oevers langs Maas gemeente Beesel ontsteend

Rijkswaterstaat gaat de oevers langs de Maas in de gemeente Beesel 'ontstenen'. Dat houdt in dat de harde oevers teruggebracht worden naar een meer natuurlijke staat.

Het doel is dat daar meer planten en dieren gaan leven.

Natuurvriendelijker
"We maken de harde oevers natuurvriendelijker door – waar dat kan – de stenen oeververdediging weg te halen", vertelt René Dammer, technisch adviseur Waterbouw en Kaderrichtlijn Water (KRW) bij Rijkswaterstaat. "We brengen de oevers op die manier weer zo veel mogelijk terug naar hun natuurlijke staat."

Ondiepe zones

De bedoeling is dat de overgang tussen land en water geleidelijker verloopt. "Zo ontstaan er ondiepe zones. En dat is weer goed voor water- en oeverplanten. Ook voor vissen is dit beter: zij kunnen hier rusten, paaien en opgroeien." Volgens Dammer zullen er op sommige plekken ook oeverranden ontstaan. "Daarin kunnen oeverzwaluwen en ijsvogels broeden."

Behalve in de gemeente Beesel gaat Rijkswaterstaat ook aan de slag op zes andere locaties in de gemeenten Maasgouw, Venlo, Gennep, Mook en Middelaar en Boxmeer. Het is niet bekend wanneer de werkzaamheden in Beesel beginnen.