Menu

Twitter feed Omroep P&M

Officieel botulisme vastgesteld in Noordervaart

22 augustus 2019

Het waterschap heeft definitief botulisme vastgesteld in de Noordervaart bij Beringe. Het gaat om een type C na onderzoek door het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad.

De exacte omvang van het botulisme is nog niet bekend. Mogelijk geldt dit ook voor het Afwateringskanaal, de Everlosebeek, het kanaal van Deurne, de Helenavaart en de Snep.


Het Waterschap en Rijkswaterstaat adviseren iedereen om dode dieren niet aan te raken. Ook geldt het advies om voorzichtig te zijn met vissen in water waarin dode dieren liggen.
Iedere zomer steekt botulisme de kop op. Bij constatering is het van belang om snel en zorgvuldig te handelen. Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging. Vooral eenden en andere watervogels worden het slachtoffer.