Menu

Twitter feed Omroep P&M

Onderzoek in Noordervaart

13 augustus 2019

Afgelopen maandag heeft het Waterschap Limburg een twintig tal dode eenden aangetroffen in de Noordervaart. Vandaag is het waterschap samen met Rijkswaterstaat een onderzoek gestart naar aanleiding van het vermoeden van Botulisme. Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, die met name na warme perioden naar voren komt. Deze vorm van Botulisme komt vooral bij eenden en andere watervogels voor.

Er is onderzoek gedaan in onder andere de zijtakken van wateren die in verbinding staan met de Noordervaart en de Noordervaart zelf. De exacte omvang van het mogelijke botulisme is nog niet bekend. Mogelijk geldt dit ook voor het Afwateringskanaal, de Everlosebeek, het kanaal van Deurne, de Helenavaart en de Snep.

Het waterschap en Rijkswaterstaat nemen geen risico en adviseren iedereen om dode dieren niet aan te raken en niet met blote handen op te pakken. Ook geldt het advies om voorzichtig te zijn met vissen in water waarin dode dieren liggen. Honden, katten en aaseters zijn vrijwel immuun voor het gif dat vrijkomt door botulisme. Ook vee dat water drinkt waarin botulisme voorkomt, loopt zelden gevaar.

Mensen die dode dieren in het water vinden, kunnen dit melden bij het Centraal Meldpunt Water van het Waterschap. 0800-0341