Menu

Twitter feed Omroep P&M

Onderzoek naar noodzaak verkabelen hoogspanning

14 maart 2019

Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering opnieuw vragen gesteld over de hoogspanningskabels in Kessel en Kessel-Eik.

De schriftelijke vragen die eerder door de raadsleden waren gestuurd, zijn door het college beantwoord. Echter was de fractie niet tevreden met de antwoorden op de vragen en de voortgang op dit dossier. Daarom stelde de fractie vragen aan de wethouder.

Wethouder Paul Sanders wil dat de noodzaak van het verkabelen van de hoogspanningsmasten wordt aangetoond. Sanders staat welwillend tegenover het plan, maar wil eerst een onderzoek afwachten van de netbeheerder. Daarna wil de wethouder weer in gesprek met de werkgroep die zich zorgen maakt over de hoogspanning in Kessel en Kessel-Eik.

Het CDA Peel en Maas wil het college de kans te geven een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen. Wanneer dat niet gaat gebeuren, wil de partij hiertoe een motie indienen.