Menu

Twitter feed Omroep P&M

Onderzoek naar waarde van paardensport in Peel en Maas

17 november 2021

De gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray en stichting Limburg Paardensport laten onderzoeken wat de economische omvang van de paardensport in hun gemeente is.

De vraag wat de toegevoegde waarde van deze sector is moet begin 2022 beantwoord zijn.

Analyse
Daarvoor hebben de drie gemeenten en de stichting het Mulier instituut de opdracht gegeven om dat te onderzoeken. Daarmee is in oktober begonnen. Het instituut heeft al eens eerder de paardensport in Limburg onderzocht. Nu wordt er een analyse van bestaande data gedaan, een literatuurstudie, een online en telefonische enquête en interviews gehouden.

Economische spin-off
De paardensector heeft in Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray de laatste jaren een vlucht genomen. Het doel is nu om in beeld te brengen welke economische spin-off deze sector heeft. Het richt zich niet alleen op de paardensector, maar ook andere sectoren. Zo wordt ook bekeken op welke manier de paardensector optimaal kan bijdragen aan de (economische) ontwikkeling van de gemeenten.

De resultaten worden in februari 2022 bekend.