Menu

Twitter feed Omroep P&M

Onderzoek naar woningmarkt

8 juni 2019

Een onderzoeksbureau gaat de woningmarkt in Peel en Maas in beeld brengen. De nadruk ligt daarbij op huisvesting voor ouderen, instromers en het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad.

Bureau Stedelijke Planning gaat op basis van de ambitie van de gemeente kijken naar de woningmarkt. Daarbij gaat het niet alleen over de woningvoorraad, maar ook over de relatie tussen wonen en economie. Het onderzoek wordt in juli 2019 afgerond.

Om een goed advies te kunnen geven per kern, gaat het bureau een kijkje nemen in alle kernen. Daarna brengen ze beschikbare cijfers in beeld. Om meer grip te krijgen op onze specifieke situatie, gaan ze in gesprek met vertegenwoordigers van diverse partijen die in een brede context bij het thema wonen betrokken zijn, zoals corporaties, marktpartijen en werkgevers.