Menu

Twitter feed Omroep P&M

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater vanaf 18 juni

13 juni 2018

Waterschap Limburg stelt op 18 juni, 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg om akkers en weilanden te beregenen. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2018.

Hoewel er, vooral in Zuid-Limburg, de afgelopen weken veel wateroverlast is geweest door hoosbuien, is het al een langere periode droog en warm. Hierdoor is het waterpeil in het noorden en midden van de provincie flink verlaagd. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “We zijn in het zuiden van de provincie nog bezig met de gevolgen van de extreme wateroverlast van de afgelopen weken. Tegelijkertijd zien we dat het extreem droog wordt door de aanhoudende warmte en droogte. Dit soort extreme weersituaties gaan we in de toekomst steeds vaker zien door het veranderende klimaat”. 
 

Het verbod is niet van toepassing op de volgende situaties:
 
1. Beken met voldoende afvoer 

Dit zijn de Niers, de Swalm, de Heukelomsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk), de Eckeltsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de Spitsbrug), de Neerbeek (het gedeelte tussen de Maas en Winkelmolenstuw), Oostrumsche Beek (het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg te Geysteren) en de Boschmolenplas.

2. Weidepompen voor veedrenking en onttrekkingen uit grondwater

3. Onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten 
Het verbod geldt niet voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. 

Vragen over het onttrekkingsverbod kunnen zich melden bij Waterschap Limburg, T: (088) 88 90 100, en info@waterschaplimburg.nl. Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water (0800) 0341, 24 uur per dag.