Menu

Twitter feed Omroep P&M

Oplevering 54 woningen Piushof in Panningen

26 juli 2020

Afgelopen week ontving de laatste van de 54 bewoners de sleutels van zijn nieuwe huis aan de Piushof in Panningen. Na een lange voorbereiding en  samenwerking tussen bewoners, corporatie Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas kan het samen wonen aan de totaal vernieuwde Piushof in Panningen beginnen.

Op de plek waar voorheen 72 sterk verouderde woningen stonden, is nu een  woonwijk met 46 levensloopbestendige woningen in het sociale huursegment en een achttal twee-onder-een kap woningen voor mensen met een middeninkomen, allemaal uiteraard gasloos.

Uitbreiding van het aanbod van betaalbare woningen in de gemeente Peel en Maas is onderwerp van gesprek en onderdeel van de prestatieafspraken tussen de corporatie, huurdersbelangenvereniging en de gemeente. ‘Naast het ontwikkelen van 18 huurwoningen op de VMBO locatie, blijft er behoefte aan nieuwe huurwoningen. Samen met de gemeente zijn we op zoek naar die mogelijkheden. Wat ons betreft een speerpunt voor de prestatieafspraken van 2021.’ aldus corporatiebestuurder Wim Hazeu.