Menu

Twitter feed Omroep P&M

Opnieuw agent buiten functie gesteld

11 juli 2019

Opnieuw is een agent van de politie eenheid Horst/Peel en Maas buiten zijn functie gesteld vanwege een vermoeden van plichtsverzuim. Het gaat dit keer om een medewerker met een leidinggevende rol. Het is de achtste agent die buiten de functie is gesteld.

De medewerker zou zich hebben beziggehouden met mogelijk onprofessioneel gedrag (uitingen en handelingen) ten opzichte van leiding, medewerkers en organisatie.
Deze maatregelen zijn genomen na verkregen informatie uit enkele disciplinaire onderzoeken waarbij in april dit jaar vier medewerkers en in juni drie medewerkers buiten functie zijn gesteld. Het disciplinaire onderzoek loopt nog. Er is momenteel geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek. Alle betrokken medewerkers hebben hun geweldsmiddelen ingeleverd en hen is de toegang tot de politiegebouwen en -systemen ontzegd gedurende het onderzoek.

De ontwikkelingen liggen extra gevoelig nadat burgemeester Wilma Delissen juist bij de minister heeft aangedrongen op het vrijmaken van extra capaciteit voor agenten voor deze regio.